Kalkulator LORENTZA

OBLICZ IDEALNĄ WAGĘ WG LORENTZA:

Płeć:

DO CZEGO SŁUŻY WZÓR LORENTZA?

Wzór Lorentza służy do obliczenia należnej masy ciała w zależności od podanego wzrostu oraz płci. Jest on uważany za dokładniejszy i bardziej miarodajny sposób obliczenia należnej masy ciała w porównaniu do popularnego wzoru Broca-Brugscha.